CORRECT LYRICS

Lyrics : Uthando Lwempintshi Yakho

Uthando lwempintsi yakho

Uthando lwempintsi yakho
Lona luphelele, ngabe ngiqamba amanga
Bengithi liyashota
Ngoba muhle umntwanabantu, oh, muhle akazenzanga

Uthando?lwempintsi?yakho
(yakho)
Alifuni ukuphela
Ngoba yena?uyang'thanda
Kodwa mina ngithanda wena

Besise partini (besise?partini)
Naso sonke iskeem (naso sonke iskeem)
Nanokuthi beniba ningi
Kodwa impintshi yakho yeza kimi
Ah, besise partini (besise partini)
Naso sonke iskeem (naso sonke iskeem)
Na nokuthi beniba ningi
Kodwa impintshi yakho yeza kimi
(Impintshi yakho yeza kimi)
Mina bengithanda wena
Kodwa ngazwana nomngani wakho
Manje ngiyazi sola (sola sola)
Ukuthi bengenze njan?, oh, ngithande omunye umuntu
Mina bengithanda wena
Kodwa ngazwana nomngani wakho
Manje ngiyazi sola (sola sola)
Ukuthi bengenze njan', oh, ngithande omunye umuntu

Bengi cela ningi xolele (hee heee)
Bengi cela ningi xolele (hee heee)
Bengi cela ningi xolele (hee heee)
Bengi cela ningi xolele (hee heee)

Bengi cela ningi xolele (hee heee)
Bengi cela ningi xolele (hee heee)
Bengi cela ningi xolele (hee heee)
Bengi cela ningi xolele (hee heee)

Eish, yaz' uk?thini baby
UMngane wakho ubeyi starter yaz'
And uyaz wena ubuyi main cause
Manje sengi confused
Stuck kwama starter
Ngihlale ngidlana nama garlic roll, man hay' imain course ayifiki
In other words ngithi ngifuna wena
Umngane wakho uyistarter
So masi khohlwe ngaye siDealer neDessert
Eish!