CORRECT LYRICS

Lyrics : ILog Drum

Ey! (Ey, yeah)
Ey!
Mhhhh, mhhhhhh, mhhhh

Angeke bahlale besivalele (Qo!)
Yayiva ke lento?
Iyasho ke lento
Ithi qo, i-log drum
Hayi?hayi?iyoz' iphele i-lockdown
Besingadlali?nabany'abantwana okok'gcina
Hayi hu level 3 manje,?ses'shinsha ama-gear
Ey ilokh' qo i-log drum
Mmhhh, iyoz' iphele i-lockdown
Iyoz' iphele i-lockdown


Angeke bahlale besivalele (Qo!)
Yayiva ke lento?
Iyasho ke lento
Ithi qo, i-log drum
Hayi hayi iyoz' iphele i-lockdown
Besingadlali nabany'abantwana okok'gcina
Hayi hu level 3 manje, ses'shinsha ama-gear
Ey ilokh' qo i-log drum
Mmhhh, iyoz' iphele i-lockdown
Iyoz' iphele i-lockdown
[Instrumental]