CORRECT LYRICS

Lyrics : Buyile

Ubuyile, buyile
Ubuyile, buyile
Buyile, buyile
Buyile, buyile

Na noma nini thando lam' lumi la
Usubuyile, pheth?Imizwa yam', thuma mina!
Beng?wile,?manje?seng?buyile
Ngi?gym-ile, ngipheth? imali?ngimile
Mina ngi wini Lotto
I?m gonna give?you the dough
Ah she?s really my boo
Can?t keep her on the low
Baby what I?m gonna do, can?t do without you
Yes baby yes I do
Marry me please I do

Sonke les?khathi beng?ngakhoni ukuphila ngaphandle khwakho
Manje ubuyile, eh!
Sonke les?khathi beng?ngakhoni ukuphila ngaphandle khwakho
Manje ubuyile, eh!
I-I-I-I, I-I-I-I
I-I-I-I, I-I-I-I
Yi-Yi-Yi-Yi
Yi-Yi-Yi-Yi Yi-Yi-Yi-Yi-Yi
Yi-Yi-Yi-Yi
Yi-Yi-Yi-Yi-Yi-Yi-Yi-Yi-Yi
Labafana bangaphandle, hayi abang?fanelanga
S?thandwa sam ngiyacela ungang?valeli ngaphandle
Ngaphazama ngabhayiza, hayi ang?sakwazi nok?chaza
S?thandwa sam ngiyacela ungang?valeli ngaphandle

Eh hey ngibuyile, ngibuyile, ngibuyile
Ngibuyile, ubuyile, ubuyile, ubuyile


Ubuyile, ubuyile
Ubuyile, ubuyile

Labafana bangaphandle, hayi abang?fanelanga
S?thandwa sam ngiyacela ungang?valeli ngaphandle
Ngaphazama ngabhayiza, hayi ang?sakwazi nok?chaza
S?thandwa sam ngiyacela ungang?valeli ngaphandle

Eh hey ngibuyile, ngibuyile, ngibuyile
Ngibuyile, ubuyile, ubuyile, ubuyile