CORRECT LYRICS

Lyrics : Jabula

Ligotshwa l'semanzi ke
Mbonis? asemncane ke
Ligotshwa l'semanzi ke
Mfundisl asemncane ke

Ngoba ma sefunde konke weh
Ngek' ulithole lel? ithub' umfundise
Mfundisl asemncane ke
Ngoba ligotshwa lisemanzi

Uthi sefundile abazali bayohlala bona bejabula
Uyothi sefundile abazali bayohlala bona bejabula

Bejabula
Bejabula
Bejabula
Bejabula
Hai bejabula

Bejabula
Bayohlala bejabula
Bejabula
Jabula

Uthi sefundile abazali bayohlala bona bejabula
Uyothi sefundile abazali bayohlala bona bejabula
B?jabula
Bejabula
Bejabula
Bejabula
Hai b?jabula
Bejabula
Bayohlala bejabula
Bejabula
Jabula