CORRECT LYRICS

Lyrics : Izolo

Izolo ube ujaiva nam'
Namhlanje ungi enzi sny
Izolo ube ujaiva nam'
Namhlanje ungi enzi sny
Ani bambeki, ani?khuzeki,?ani thembeki naba?nghan' bakho
Ani bambeki naba nghan' bakho
Ani?thembeki, ani khuzeki yeah

Izolo ube ujaiva nam'
Namhlanje ungi enzi sny
Izolo ube ujaiva nam'
Namhlanje ungi enzi sny
Ani bambeki, ani khuzeki, ani thembeki naba nghan' bakho
Ani bambeki naba nghan' bakho
Ani thembeki, ani khuzeki yeah

Lalela lana nana, asizo dlalisana la
Izolo loku uqed' utshwala bam'
Ang'sak' funi baby eduze kwam'
Udlalile ngam'
Izolo ube ungi biza ubaba
Ungi funa eduze kwakho
Namhlanje u bona abangani bakho uyang' jikela
Why uyenze so? Uyang' jikela
Why uyenze so? Jikela
Why uyenze so? Uyang' jikela
Why uyenze so? Uyang' jikela

Lalela lana nana, asizo dlalisana la
Izolo loku uqed' utshwala bam'
Ang'sak' funi baby eduze kwam'
Udlalile ngam'
Izolo ube ungi biza ubaba
Ungi funa eduze kwakho
Namhlanje u bona abangani bakho uyang' jikela
Why uyenze so? Uyang' jikela
Why uyenze so? Jikela
Why uyenze so? Uyang' jikela
Why uyenze so? Uyang' jikela

[Refrain: Nia Pearl]