CORRECT LYRICS

Lyrics : Hamba Ngifike

Eh bathi lapho eFerry ukhona
Kungcono ngibuyele ekithi
Ah, ngiyohamba ngifike
Eh, nase thaweni ngath' ukhona
Ngoke ng'jike khona
Yaz' ngiyo hamba ngifike
Ngahlanzwa nge dela, ng'yo hamba ngifike
Ng'yahamba ijuba lika Noah itheza
Oh mina ngithi ngahlanzwa nge dela, ng'yo hamba ngifike
Ng'yahamba ijuba lika Noah itheza

Ngamane lishone, angabo lahl' ithemba
Kuyoba ngathi ngihliswe nguwe
Kungcono lishone, hay' angibonanga
Kuyoba ngathi ngihliswe nguwe

Nase Zinyoka, bath' ukhona
Mandi fiki yapho, usand'uhamba
Ndahlul' eMonte bathi ukhona
Soze nijike ndilapha, ngizok'lind' ufike
Ndathi gcina, dadewethu
Ndiziyala into engenasphelo
Kodwa inkali azivuma
Ndathi gcina, dadewethu
Ndoyik' udideke, ndisiyala into ?ngenasphelo
Kodwa inkali azivuma

Ngamane lishon?, angabo lahl' ithemba
Kuyoba ngathi ngihliswe nguwe
Kungcono lishone, hay' angibonanga
Kuyoba ngathi ngihliswe nguwe

[Refrain: Simmy & Ami Faku]