CORRECT LYRICS

Lyrics : Inde Lendlela

Heey ndino?mona ngawe
Undikhalisa, undikhaisa ubusuku bonke
Luyoze oluthando luphele nini?
Ndizi hlukumezisa, ndizihlukumezisa ngawe

Inde lendlela endiyi hambileyo
Ndiyabona?udikiwe?ndim
Inde lendlela, endiyi?gqithileyo
Ndifuna ukubona ubuso bakho

Ndihlala ndiku cinga
Phezolo?bebendibuza ukuthi wayaphi nyanomntu
Utshone phi ndicele uphume baby
Abanye bayahleka
Ndihlala ndithandaza
Ukuthi kuphele konke
Ubuhlungu endinabo

Inde lendlela endiyi hambileyo
Ndiyabona udikiwe ndim
Inde lendlela, endiyi gqithileyo
Ndifuna ukubona ubuso bakho

Zimela
Ukuze ndingaku boni
Ndisezoma ngaphandle
Phendula ukuthi ndendze njani
Ndincede makhelwane

Inde lendlela endiyi hambileyo
Ndiyabona udikiwe ndim
Indi lendlela , endiyi gqithileyo
Ndifuna ukubona ubuso bakho