CORRECT LYRICS

Lyrics : Ebhayi

Sohlangana eBhayi

Amehlo abomvu, kudinikile
Nabatshana bami banqabile
Bathi: "Fun' imali bo!"
Bathi: "Uvel' Egoli!"
Ndikhweli eteksini
Ndimva esithi: "Engaphuma eTVini?lo!"
Uthi?mak'thini?

Ndiyayaz' ndiphilelan'
Ndinamandla okuqhubeka
At?least ndiyazi kufudumele ekhaya

Hayi yeah
Nii halile
Sohlangana?eBhayi
Sobonana eBhayi
Hayi yeah
Nii halile
Sohlangana eBhayi
Sobonana eBhayi

Ndam'kelekile ekhaya xa beng'bona
Bathi: "Molo, unjani?
Ndiright, akhonto."

Ndiyayaz' ndiphilelan'
Ndinamandla wok'qhubeka
At least ndiyazi kufudumele ekhaya

Hayi yeah
Nii halile
Sohlangana eBhayi
Sobonana eBhayi
Hayi yeah
Nii halile
Sohlangana eBhayi
Sobonana eBhayi

Oh! Thina, thina, thina, thina
Siyeza lana mama (zoo-mpe-mpe-mpe)
Eh! Thina, thina, thina, thina
Siyeza lana mama (zoo-mpe-mpe-mpe)

Hayi yeah
Nii halile (woah-oh)
Sohlangana eBhayi
Sobonana eBhayi
Hayi yeah (Hayi yeah)
Nii halile (Nihalile)
Sohlangana eBhayi (Yeah yeah)
Sobonana eBhayi (Ayyi!)