CORRECT LYRICS

Lyrics : 1KF Benny Esterkin Cypher - אלף פלואוז בני אסתרקין סייפר

אלף פלואוז
כל שני וחמישי
תרשמו לערוץ
אני בני אסתרקין
מתחיל איתך לאט עושה ת'מוב ראשון
הלילה לא הולכים לישון מרחיב אישון
אני בסקונד בייס את באה איתי לפה
לא ניתן לכל הבלוק לישון התחילו כבר לשאול
אור קטן נכבה נדלק חושבים אני מוסד פאק איט
מציל ת'סצנה כמו כאמל אמין ת'באת
יושב בסתלבט עם באקט של נאגטס
ואין לי שום מסר רק לחיות עד המוות
יש לי אלף פלואוז לכל האלף פואוז
וירטואוז מסוכן לרגישי לקטוז
Hoes יש לי אצבע משולשת לכל הפאקין
Nose מה לעשות הרוב ישן פה על ה
אין זמן לישון בורח מקלשון
משתמש באש ובלשון
זאת לא תחרות על מי ראשון על מי ישרוף על מי ימלוך
זה למצוא את הגביע ולעוף מהמבוך
אוי
היום הזה ארוך
אוי
אני לא רואה ת'סוף
אוי גברת לא נשאר על מי לסמוך
אז זה רק אני עם קפוצ'ון ומקצב של תוף
סוחב חיים שלמים על הכתפיים
ירקן מהשכונה בחרתי במקצוע של כפיים
לא סוגד לפריים טיים עוד אופנה חולפת מתחלפת
זאת מהפכה אני שם חם ביפת