CORRECT LYRICS

Lyrics : 1KF Avraham Lagasa Cypher - אלף פלואוז אברהם לגסה סייפר

לי קוראים אברהם לגסה
זה האלף פלואוסשנס
כל שני וחמישי
תרשמו לערוץ

אהה אני לא באמת יודע מי זה מי
תשמע תראה ת'לא עונה ,תיהיה זמין
אולי אני לא מבין הרבה באיך להיות תמיד אבל
כששואלים אותי מי זה הוא, אני עונה אני זה מי
לא אני לא באמת ישן עובד קשה בתפקיד שנים
וזה לא סדרה תבטלי תאודישנים
אם אני לא טוב זה בסדר תגידו שכן
אם אתה בלי חשק ילד סע מפה רק אותי שומעים עם
מנצל את היום כדי לכתוב לי ת' "יו "
כדי לפתור לי ת'לא מבין אותי אתה לא
מוביל אותי עד הלום תכיר אותי שוב עכשיו
שלום
היי
?תגיד רגע למה אתה רב
?מה איתך? אתה בהכרה
אומרים לי איך לכתוב בלי לב
תביא לי עט למה מה קרה
תקוע בחדר שלי עד שבא לי טקסט
אני פוגע בול כשאני קולט את המטרה
בא מהבית לא אני לא ג'י
שמתי לי ביט למדתי מלוג'יק
תשמע איזה כיף , בניתי לי פלואו
כתבתי לי שיר ,בניתי לי שואו
בניתי לישון עכשיו אני ער
עכשיו אני מי ,אה כן
עכשיו אני הם ,מחר אתה בלי
זה בא והולך בא והולך
כן עכשיו אני בונה בצעדים קטנים
מתקרב, הם פתאום משנים פנים
רשע אימתני שמקיף אותי אני לא נופל
העיניים שלי תמיד מעל המים אני איש תנין
"!לא אני לא גנגסטר אמא ,לא עושה שום "בלאק! בלאק
אני בא קדימה קח צעד אחורה סטפ בק
תנו לי לגלותכם סוד אני לא כזה טוב
אם בא לי להרשים מישהו יפתח שם לי תשמקמק
טהטהטה
לא סותם תפה שלי כל היום
יש לי ביטים יש לי וואו
יש לי תן לי כל היום
יש לי מאני מאני וואו
יש חיבור, זה מחובר יש דיבור יש דיבור
יש מקום יאללה בואו
חותך תביטים כדאי תשימו לו פלסטר
אני לא סתם נוכל אני באסטר בקסטר
דדדדקסטר ודידי אני וביטים תביטי
תוכנית ששנים בניתי
לא בין לילה נהיתי , טעיתי טעיתי תיקנתי
טוב מה אתה מחכה תעלה
מה ת'מגמגם תענה
מה ת'מנקה תשחרר
מה ת'שחור ,תנקה
נראה שת'מכה במקור
מה ת'מנקר תלקק
האמת שאני מחכה לדבר כזה כבר הרבה זמן
יודע מי אני בדיוק אנלא צריך לחפש מה
שואף אל תוך עתיד אחר
מאן עובד על זה נון סטופ
רואה תדברים שלי קורים, רגע תן לאפס'תם
לכל מי שמכיר אותי ויודע שאני באמת כן
זה לא סתם עוד משפט,מעריך כל אחד ואחת מכם
היום אני מבין תזקן שאמר לי בימים ההם
הים מלא בראפרים
אני סתם עוד אחד מהם