CORRECT LYRICS

Lyrics : Taylor Swift - no body, no crime (תרגום בעברית)

הוא עשה את זה
הוא עשה את זה

אסתי היא חברה שלי
אנחנו נפגשות בכל יום שלישי לארוחת ערב וכוס יין
לאחרונה נדדה שנתה של אסתי
בעלה מתנהג קצת שונה וזה מריח כמו בגידה
היא אומרת, "זה לא היין שלי על שפתיו
אלו לא התכשיטים שלי שמופיעים בחשבון הבנק
לא, אין ספק
נראה לי שאני אתעמת איתו"

היא אומרת, "אני חושבת שהוא עשה את זה, אבל אני פשוט לא יכולה להוכיח זאת"
אני חושבת שהוא עשה את זה, אבל אני פשוט לא יכולה להוכיח זאת
אני חושבת שהוא עשה את זה, אבל אני פשוט לא יכולה להוכיח זאת
לא, אין גופה, אין פשע
ואני לא אוותר עד יום מותי

לא, לא
אני חושבת שהוא עשה את זה
לא, לא
הוא עשה את זה

אסתי לא הייתה ב'אוליב גארדן' בשלישי בערב
לא בעבודה שלה או בשום מקום
הוא מדווח על אשתו הנעדרת
ושמתי לב כשעברתי ליד ביתו
שלמשאית שלו יש גלגלים חדשים לגמרי
והמאהבת שלו עברה לגור איתו
ישנה במיטה של אסתי והכל
לא, אין ספק
מישהו חייב לתפוס אותו, כי

אני חושבת שהוא עשה את זה, אבל אני פשוט לא יכולה להוכיח זאת (הוא עשה את זה)
אני חושבת שהוא עשה את זה, אבל אני פשוט לא יכולה להוכיח זאת (הוא עשה את זה)
אני חושבת שהוא עשה את זה, אבל אני פשוט לא יכולה להוכיח זאת
לא, אין גופה, אין פשע
ואני לא אוותר עד יום מותי

לא, לא
אני חושבת שהוא עשה את זה
לא, לא
הוא עשה את זה

מזל שאבא שלי התעקש שאוציא רישיון שייט כשהייתי בת חמש-עשרה
וניקיתי מספיק בתים בכדי לדעת איך לטייח זירת פשע
מזל שאחותה של אסתי הולכת להישבע שהיא הייתה איתי
(היא הייתה איתי, אחי)
מזל שהמאהבת שלו הוציאה פוליסת ביטוח חיים גדולה

הם חושבים שהיא עשתה את זה, אבל הם פשוט לא יכולים להוכיח זאת
הם חושבים שהיא עשתה את זה, אבל הם פשוט לא יכולים להוכיח זאת
היא חושבת שאני עשיתי את זה, אבל היא פשוט לא יכולה להוכיח זאת

לא, אין גופה, אין פשע
ואני לא ויתרתי עד היום שהוא-
לא, אין גופה, אין פשע
ואני לא ויתרתי עד היום שהוא-
לא, אין גופה, אין פשע
ואני לא ויתרתי עד היום שהוא מת