CORRECT LYRICS

Lyrics : Taylor Swift - the 1 (Türkçe Çeviri)

I'm doing good, I'm on some new sh*t
İyiyim, yeni b*klar üzerinde çalışıyorum

Been saying "yes" instead of "no"
Bir süredir 'hayır' yerine 'evet' diyorum

I thought I saw you at the bus stop, I didn't though
Seni otobüs durağında gördüğümü sandım, görmemişim ama

I hit the ground running each night
Her gece büyük bir zevkle işe koyuluyorum

I hit the Sunday matinée
Pazar gündüz gösterimine denk geldim

You know the greatest films of all time were never made
Biliyorsun ki tüm zamanların en iyi filmleri asla çekilmedi

I guess you never know, never know
Sanırım hiç bilmiyorsun, hiç bilmiyorsun

And if you wanted me, you really should've showed
Ve eğer beni istediysen bunu bana göstermeliydin