CORRECT LYRICS

Lyrics : Taylor Swift - cardigan (Türkçe Çeviri)

Vintage tee, brand new phone
Klasik gömlek, yepyeni telefon

High heels on cobblestones
Kaldırım taşlarının üstünde topuklu ayakkabılar

When you are young, they assume you know nothing
Gençken hiçbir şey bilmediğini varsayarlar

Sequined smile, black lipstick
Pullu gülümseme, siyah ruj

Sensual politics
Şehvetli politika

When you are young, they assume you know nothing
Gençken insanlar hiçbir şey bilmediğini varsayarlar

But I knew you
Ama ben seni tanıyordum

Dancin' in your Levi's
Drunk under a streetlight, I
Sarhoşken bir sokak lambasının altında Levi's'lerinle* dans edişini, ben