CORRECT LYRICS

Lyrics : Joli kongo

Ft. Sakitaw
Sav ola mwen soti
Joli kongo
Well this is the big bad Admiral T well

Fè'y fè bilang bilang bang
Fè'y fè bilang bilang bang
É nou ka wine nou ka wine nou ka wine
Nou ka wine nou ka wine nou ka wine sa
É nou ka wine nou ka wine nou ka wine
Nou ka wine

Now let me hear everybody sing(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Joli kongo
Joli kongo
Joli kongo
Joli kongo
Montré mwen jan-w ka dansé joli kongo
Montré mwen jan-w ka dansé joli kongo
Plézi an mwen vwè-w dansé joli kongo

Ayaya ya ya ya yay

Bèl ti négresse a po chokola
Séw ki ka anbéli dékòwla
Lèw ka débwaté kò aw
Ka rimé ren aw si son a tanbou la(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

É nou ka wine nou ka wine nou ka wine
Nou ka wine nou ka wine nou ka wine sa
É nou ka wine nou ka wine nou ka wine
Nou ka winé

Nou pépa viv san mizik nan nan

Joli kongo
Joli kongo
Joli kongo
Joli kongo
Montré mwen jan-w ka dansé joli kongo
Montré mwen jan-w ka dansé joli kongo
Plézi an mwen vwè-w dansé joli kongo
Ayaya ya ya ya yay

Bèl ti négresse a po chokola
Séw ki ka anbéli dékòwla
Lèw ka débwaté kò aw
Ka rimé ren aw si son a tanbou la

É nou ka wine nou ka wine nou ka wine
Nou ka wine nou ka wine nou ka wine sa
É nou ka wine nou ka wine nou ka wine
Nou ka winé
Nou pépa viv san mizik nan nan

Joli kongo
Joli kongo
Joli kongo
Joli kongo
Montré mwen jan-w ka dansé joli kongo
Montré mwen jan-w ka dansé joli kongo
Plézi an mwen vwè-w dansé joli kongo

Ayaya ya ya ya yay

Fè'y fè bilang bilang bang
Fè'y fè bilang bilang bang