CORRECT LYRICS

Lyrics : Baimbridge cho

Baimbridge Cho
Pannan sé timouna
Kay lékòl a baimbridge o
Baimbridge Cho
Pannan sé timouna
Kay lékòl a baimbridge o
Baimbridge Cho
Yo ka di manman yo ka fè daktilo
Baimbridge Cho
Maman je tape à la machine
Baimbridge Cho

Pannan sé timouna
Kay lékòl a baimbridge o
Baimbridge Cho
Pannan sé timouna
Kay lékòl a baimbridge o
Baimbridge Cho
Yo ka di manman yo ka fè daktilo
Baimbridge Cho
Maman je tape à la machine
Baimbridge Cho

La fimé la fimé, Ka kawmos
An bizwen rivé Baimbridge pou midi enka
Mè an pani loto an mwen fan fè débwouya
Dèpi on moman an si pon gaba
Kasayé kasayé kasayé kasayé
Alfa Roméo Lamborghini
An tout jan fan monté a Baimbridge
Monsieur déposez moi à Baimbridge

Baimbridge Cho Baimbridge Cho

Me say Baimbridge Cho
Fè classroom touné an bando
Yo lé flex, flex épi fimé bédo
Méré lékòl ba manman épi papa maltèt, tèt

Èvè si zòt paré mésyé an nou ay
Baimbridge Cho mi la sa ka bay
Yo tout ni sakodo mè sav apa lékòl yo kay
Yo ka nipanlen panlan pan
Lipanlen panlan pi

Pannan sé timouna
Kay lékòl a baimbridge o
Baimbridge Cho
Pannan sé timouna
Kay lékòl a baimbridge o
Baimbridge Cho
Yo ka di manman yo ka fè daktilo
Baimbridge Cho
Maman je tape à la machine
Baimbridge Cho

Woulé kasayé é é kasayé
Chak jénérasyon sé konsa
Si whatsapp yo vwè-y ka fè vis
Épi Pierre Paul Jacques
A laj ay tifi la cho kon bonda ManJak

Si whatsapp yo vwè-y ka fè vis
Épi Pierre Paul Jacques
Poutan sé lékòl manman-y voyé-y lékòl

Pannan sé timouna
Kay lékòl a baimbridge o
Baimbridge Cho
Pannan sé timouna
Kay lékòl a baimbridge o
Baimbridge Cho
Yo ka di manman yo ka fè daktilo
Baimbridge Cho
Maman je tape à la machine
Baimbridge Cho

Good girl gone bad
Ba-ba-ba-bad ba-bad
Faut que jeunesse se fasse
Pa ban ga-ga-ga-gaz
Yo vlé winé winé
Abiyé sexi
Nèf mwa apwé vantla gwo kon èwbag
Ba-ba-bag

Èvè si zòt paré mésyé an nou ay
Baimbridge Cho mi la sa ka bay
Yo tout ni sakodo mè sav apa lékòl yo kay
Yo ka nipanlen panlan pan
Lipanlen panlan pi

Pannan sé timouna
Kay lékòl a baimbridge o
Baimbridge Cho
Pannan sé timouna
Kay lékòl a baimbridge o
Baimbridge Cho
Yo ka di manman yo ka fè daktilo
Baimbridge Cho
Maman je tape à la machine
Baimbridge Cho

Yé Were Vana man la fimé

Admiral t again
Sav ola mwen sòti

Baimbridge cho, baimbridge cho