CORRECT LYRICS

Lyrics : HEAVEN


Fikirlər qara qutu
Şeytanım edir cadu
Əlində kukla vudu
Yanır yenə vücudum
Ağrılardan səhəri gecəyə, gecəni səhərə qatmaqlardan
Mən o qədər axmaq adamam
Nümunə götürürəm axmaqlardan
Doğrulardan ya da saxtalardan
İstini soyuğa qarışdırmışam
O qədər soyudum insanlardan
Həzz alıram şaxtalardan
Mən anti anti sosial
Mən anti anti sosial
Verdiyin bu cani al
Bu yer cənnət deyil
Brah!

Şəhərim gecədən səhərə özünə gəlmir


N qədər heyterim var, hamısın bağışladım
Yarısı tanışlarım
Yarısın tanımıram
Yarısı yarı adam
Yarısı yarıdan tam
Yaradan yaradıb qan
Yaradan yaradıb ət
Hər kəsə ruh, hər kəsə cism, hər kəsə od
Insanlar ehsan, insanlar robot, nöqsanlar kobud
Şəhərin qoxusu üstümə hopub
Geydirmə nikelar ayaqlar qopub

Şəhərim gecədən səhərə özünə gəlmir (2x)