CORRECT LYRICS

Lyrics : 20, 21

Rek'o sam 20 puta, rek?o 20 puta, sad ?u 21-i
Izvini jurim, jer mi vreme curi, moram palim, ?urim
I jebe? sve ovo, ako nema znoja, nema krvi
I bi?u u zlatu il blatu, al' nikada ne?u na nuli
Ovo sve predugo traje i sad se ve? predugo kajem
I opet sam previ?e vremena dao, i dalje svi zvu?ite sranje
Pucam visoko na dalje, na du?e staze brz je Cayenne
I pogre?no mislili ste, ako mislili ste da ?u ikad da stajem

Rek'o sam 20 puta, rek?o 20 puta, sa'?u 21-i
20 puta, sa'?u 21-i
20 puta, sa'?u 21-i
Rek'o sam 20 puta

Rek'o sam 20 puta, ne?u da se ponavljam, ?to zna?i 21-i
Vreo svaki upad, posle svake na?e ?urke uvek bude mrtvih
Ka?u ?ivot ba? je kurva, zato stavim kurton, uzmem kuju lupim
Nikad nije bitan na?in, uvek ?e se na?i, Bog ?e da nam sudi
Ovo nije moglo da se sl*ti
Ja ba? sl*tim tu na sebi nov Ma**imo Duty
Mali Princ ove igre, zovite me Totti
Familija Coza Nostra, svuda veze - John Gotti
Bo?e oprosti, dobro zna? mi motiv
Davno obe?ao sam da sve ?u to da stvorim
Skloni mi se s' puta ili sam ?u da te sklonim
Nije bitan na?in kad u pitanju su snovi
Sve je biznis niko nije homie
20, 21-i, roaming, money calling
20, 21-i, samo rollin', rollin?
Oni mrze me dok ?ta? Samo brojim, brojim
Samo brojim, brojim
Samo brojim, brojim
Samo brojim, brojim

Rek?o sam 20 puta, rek'o 20 puta, sad ?u 21-i
Izvini jurim, jer mi vreme curi, moram palim, ?urim
I jebe? sve ovo, ako nema znoja, nema krvi
I bi?u u zlatu il blatu, al? nikada ne?u na nuli
Ovo sve predugo traje i sad se ve? predugo kajem
I opet sam previ?e vremena dao, i dalje svi zvu?ite sranje
Pucam visoko na dalje, na du?e staze brz je Cayenne
I pogre?no mislili ste, ako mislili ste da ?u ikad da stajem

Rek'o sam 20 puta, rek'o 20 puta, sa'?u 21-i
20 puta, sa??u 21-i
20 puta, sa'?u 21-i
Rek'o sam 20 puta