CORRECT LYRICS

Lyrics : Ne Idemo Nigde

Brate!

Ne idemo, ostajemo, ne idemo, ostajemo
Ne idemo, ostajemo, ne idemo, nigde, ne
Ne idemo nigde, ostajemo gajbi
Ne idemo nigde, ostajemo sami
Ne idemo nigde, ostajemo gajbi
Ne idemo, ne idemo, ne idemo, ne idemo

Ne idemo nigde, ostajemo gajbi
Ne idemo nigde, ostajemo gajbi
Ne idemo nigde, ostajemo gajbi
Ne idemo nigde, ne idemo nigde
(Ne idemo nigde)

Ne idemo nigde, ti bi da nam svratiš, je
Ne želimo goste, nećemo na party, ne
Ne idemo nigde, ostaćemo kod me-ne
Hoće da je gledam, neću da gledam tebe
Vo-volim kada igra, da se igram tera me
Voli kada na ra-razne stvari tera me
Ostajemo sami, ostalo sad nestaje (Brate)
Ostajemo gajbi, nigde nam se ne ide

Ne idemo, ostajemo, ne idemo, ostajemo
Ne idemo, ostajemo, ne idemo, nigde, ne
Ne idemo nigde, ostajemo gajbi
Ne idemo nigde, ostajemo sami
Ne idemo nigde, ostajemo gajbi
Ne idemo, ne idemo, ne idemo, ne idemo

Ne idemo nigde, ostajemo gajbi
Ne idemo nigde, ostajemo gajbi
Ne idemo nigde, ostajemo gajbi
Ne idemo nigde, ne idemo nigde
Ne idemo nigde, ostajemo gajbi
Ne idemo nigde, ostajemo gajbi
Ne idemo nigde, ostajemo gajbi
Ne idemo nigde, ne idemo nigde

Ja na fotelji, ti na trosedu - ne želimo posetu
Šta god treba neka donesu, ja sam ovde ali nisam tu (Ali nisam tu)
Ne idemo nigde, ostajemo gajbi, imam stila - no stylist
Voliš moje fotke, voliš moje fore, najviše u sobi - u sobi do zore
Volim kad si samo, kad si pored
Pune torbe, ako odem, idem preko putne torbe
Volim kad si samo, kad si pored
Pune torbe, ako odem, idem preko putne torbe

Ne idemo nigde, ostajemo gajbi
Ne idemo nigde, ostajemo gajbi
Ne idemo nigde, ostajemo gajbi
Ne idemo nigde, ne idemo nigde
Ne idemo nigde, ostajemo gajbi
Ne idemo nigde, ostajemo gajbi
Ne idemo nigde, ostajemo gajbi
Ne idemo nigde, ne idemo nigde
(Ne idemo nigde)