CORRECT LYRICS

Lyrics : Šķiršanās valsis

Tur tumšā mežā ir dziesmām gals
Jo sen jau klus tur lakstīgalas balss
Ak, jaukās stundas, kam gaistat jūs
Vai mūžam sirdī man skumjas būs
Ak, jaukās stundas, kam gaistat jūs
Vai mūžam sirdī man skumjas būs

Draugs, man ir jāiet, jau šķirties laiks
Jo gaužām īss ir laimes brīdis maigs
Tas bij' kā sapnis, kas ātri zūd
Nav lemts man mīlēt un laimi gūt
Tas bij' kā sapnis, kas ātri zūd
Nav lemts man mīlēt un laimi gūt

Es dodos ceļā nu skumju mākts
Es eju viens, kad tumša, tumša nakts
Un tomēr droša ir mana sirds
Jo tu mana zvaigzne, kas gaiši mirdz
Un tomēr droša ir mana sirds
Jo tu mana zvaigzne, kas gaiši mirdz