CORRECT LYRICS

Lyrics : Dance in the Rain

Kukho lento ondenza yona
Xandileli nawe, ingathi ndibhabhe emafini
Ingaske lingahambi ixesha, libambe lingashoni ilanga
Haahaa ndizahlala nawe


Till the sun shines again, I will be here by your side
Till the sun shines again, I will be here by your side
Till the sun shines again, I will be here by your side
Till the sun shines again, I will be here by your side

Dance in the rain
I’ll dance in the rain
I’ll dance in the rain with you
Ngeke ngiphile ngaphandle kwakho
Dance in the rain
I’ll dance in the rain
I’ll dance in the rain with you

Iskipa sik John, sibhalu 7, siyandichaza
Iskipa sik John, sibhalu 7, siyandichaza
Wandibamba kanjani, Wandibamba ama-hips
Wandibamba kanjani, Wandibamba efigeni
Wandibamba kanjani, Wandibamba ama-hips
Wandibamba kanjani, Wandibamba efigeni

Dance in the rain
I’ll dance in the rain
I’ll dance in the rain with you
Ngeke ngiphile ngaphandle kwakho
Dance in the rain
I’ll dance in the rain
I’ll dance in the rain with you


Till the sun shines again, I will be here by your side
Till the sun shines again, I will be here by your side
Till the sun shines again, I will be here by your side
Till the sun shines again, I will be here by your side
Ngeke ngiphile ngaphandle kwakho