CORRECT LYRICS

Lyrics : Bayeke

Bayeke, abonomona bayeke
Abakhuluma ngami bayeke
Sebethi k'phelile, abazi seng'phumelele
Bayeke, abonomona bayeke
Abakhuluma ngami bayeke
Sebethi k'phelile, abazi seng'phumelele

Nginga themb' itshe kunok' themb' umuntu
Bahlek' umenam' mungekh' uyakhuluma
Always pretendin', spreading lies
Full of hatred
And I ask myself why?

They want me to fall down
Abafun' ukung'bona ngijabulile
Basazisola uma sebethol' ukuthi I stay winning
They want me to fall down
Abafun' ukung'bona ngijabulile
Basazisola uma sebethol' ukuthi I stay winning

Bayeke, abonomona bayeke
Abakhuluma ngami bayeke
Sebethi k'phelile, abazi seng'phumelele
Bayeke, abonomona bayeke
Abakhuluma ngami bayeke
Sebethi k'phelile, abazi seng'phumelele