CORRECT LYRICS

Lyrics : Wijwaterkwast En Zwaard

Twee handen op een buik, of dief en diefjesmaat
Er was al heel wat bondgenootschap hier op aard'
Maar door de eeuwen heen hield er maar eentje stand
Een samenwerking waar de mensheid wel bij vaart
Van wijwaterkwast en zwaard

Bij hooggeheven degen en zilveren hostiekelk
Verdwenen alle vragen van de wereldkaart
En stelde men toch vragen, dan was het al te laat
Want men schoor alle schapen, lang- of kortbehaard
Met wijwaterkwast en zwaard

Wanneer een hofprelaat een herdersmeisje nam
Haar heet en buiten zinnen had gepaard
Dan wist het liefje niet, als zij 't had ondergaan
Dat contraceptie uit den boze was verklaard
Door wijwaterkwast en zwaard

En vele eminenties en vele generaals
Hebben zich na de strijd vaak insgelijks bedaard
In een salon vol pluche bij meisjes en madam
Warmden zij zich eendrachtig aan dezelfde haard
De wijwaterkwast en 't zwaard

't Was een gedroomde tijd voor alle militairen
Ze zaten in de zendingsoorlog hoog te paard
En heel wat blije wilden verlieten onbezwaard
Vervuld van schroot en zegeningen, deze aard'
Door wijwaterkwast en zwaard

En kwamen ze weerom uit verre tropenlanden
Dan werd er orde in het eigen land bewaard
De militair was snel met knuppel of met stok
De clerus wedde in stilte op dezelfde kaart
Van wijwaterkwast en zwaard

Men heeft vandaag de dag geen vijand te bevechten
En daarmee is de slapheid van de jeugd verklaard
Dus daarom gaat terecht als pleister en als troost
Al 't geld dat door de lange vrede wordt bespaard
Naar wijwaterkwast en zwaard

De ene speelt klaroen, harmonium de ander
En ieder die zich achter hun banieren schaart
Wordt 'crack' in marsmuziek of in 't Gregoriaans
Muziek waar heel de mensheid straks weer wel bij vaart
Door wijwaterkwast en zwaard