CORRECT LYRICS

Lyrics : Mi’kan Ve’ad Ha’netsach - מכאן ועד הנצח

אחרי הכל תראי אותנו
איך שניצחנו
ביחד את כל הקשיים
את הסיבה שיש לי שקט
כשאת צוחקת
כל כך רגוע לי בפנים

איתך מכאן ועד הנצח
בים של אושר
את צבעת את עולמי
ורק איתך אני זורח
את כמו חלום
מתגשם כאן למולי

מבטיח לך לשמור עלינו
כמו על העיניים
הירוקות שלך
איך באת לי משמיים
תראי אנחנו שניים
כאן אוחזים ידיים
אני אלך איתך באש וגם במים
יחד מול כולם