CORRECT LYRICS

Lyrics : No Guidance

[Intro: Che Ecru & Drake]
Before I die I'm tryna fuck you, baby
قبل اینکه بمیرم میخوام بکنمت عزیزم
Hopefully we don't have no babies
خداروشکر بچه مچه ام نداریم
I don't even wanna go back home
حتی نمیخوام از کنارت پاشم برم خونم
Hopefully, I don't leave you on your own
خوشبختانه نمیخوام به حال خودت ولت کنم

[Verse 1: Drake]
Ayy
اییی
Trips that you plan for the next whole week
اون پیک نیک و سفرایی که برای کل هفته ی بعد واسشون برنامه میریزی
Bands too long for a nigga so cheap
هزار دلار پول خیلی زیادیه واس یه کاکاسیاهه بدبخت و بی پول
And your flex OD, and your sex OD
و پز دادنات زیادی از حده، و دیگه خیلی داری کون میدی (سکس میکنی)
You got it, girl, you got it (Ayy)
میفهمی چی میگم عزیزم، میفهمی
You got it, girl, you got (Yeah)
میفهمی چی میگم عزیزم، میفهمی
Pretty lil' thing, you got a bag and now you wildin'
خیلی چیز جمع و جوری هستی، یه کیف رو دوشت داری و الان داری کس کلک بازی در میاری
You just took it off the lot, no mileage
فقط کنترلتو جلو کلی ادم از دست دادی، چونکه کسی رو نداشتی که کونت بزاره
Way they hittin' you, the DM lookin' violent
انگار خیلی باهات سکس میکنن (کونت میزارن) آخه دایرکت مسیجات خشن به نظر میان
Talkin' wild, you come around and now they silent
خیلی خشن حرف میزنی، وقتی میای دور برشون همشون خفه خون میگیرن
Flew the coop at 17, no guidance
وقتی 17 سالم بود از خونمون زدم بیردن و رفتم، هیچکی راهنماییم نکرد
You be stayin' low but you know what the vibes is
داری اینو مخفیش میکنی ولی خوب میدونی این چطور احساسیه
Ain't never got you nowhere bein' modest
هیچوقت هیچ جا تورو ندیدم که با حیا باشی
Poppin' shit but only 'cause you know you'repoppin', yeah
کسشعر عاشقانه تفت میدم (باهات کل کل میکنم) فقط بخاطر اینکه توام داری اینکارو میکنی، آره

[Chorus: Drake]
You got it, girl, you got it (Ayy)
میفهمی چی میگم عزیزم، میفهمی
You got it, girl, you got it
میفهمی چی میگم عزیزم، میفهمی

[Verse 2: Chris Brown]
Lil' baby in her bag, in her Birkin
دختر کوچولو موچولوعه سرش تو کیفشه، داخل کیف "برکینش"
No nine to five, put the work in
و از ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر قرار نیست بره سر کار
Flaws and all, I love 'em all, to me, you're perfect
علی رغم همه ی سختی هاش، عاشقشم، به نظرم، تو فوق العاده ای دختر
Baby girl, you got it, girl, you got it, girl (Oh-oh)
عزیزم عشقم، میفهمی چی میگم، عزیزم، میفهمی چی میگم
You got it, girl, you got it, girl (Ooh)
میفهمی عزیزم، میفهمی چی میگم

[Pre-Chorus: Chris Brown]
I don't wanna play no games, play no games
نمیخوام بچه بازی درارم، نمیخوام بازی درارم
Fuck around, give you my last name (Oh)
کس چرخ میزنم، و بهت فامیلیمو میگم
Know you tired of the same damn thing
میدونم که از همون چیزای همیشگی (تکراری) خسته شدی
That's okay 'cause, baby, you
اشکالی نداره چونکه عزیزم تو ...

[Chorus: Drake, Chris Brown & Both]
You got it, girl, you got it (Oh, ooh, ayy)
میفهمی چی میگم عزیزم، میفهمی چی میگم
You got it, girl, you got it (Got it)
میفهمی چی میگم عزیزم، میفهمی چی میگم

[Verse 3: Chris Brown]
You the only one I'm tryna make love to, pickin' and choosin'
تو تنها کسی هستی که میخوام عشق و علاقمو بریزم به پاش، گلچینت میکنم و انتخابت میکنم
They ain't really love you, runnin' games, usin'
اونا واقعا تورو دوست ندارن، بازیت میدن و ازت استفاده میکنن
All your stupid exes, they gon' call again
همه اون دوست پسرای سابق کسخلت، بهت دوباره زنگ میزنن
Tell 'em that a real nigga steppin' in
بهشون بگو که یه کاکاسیاه واقعی کمک حالم شده
Don't let them niggas try you, test your patience
به اون کاکاسیاها اجازه نده امتحانت کنن، یا صبر و تحملت رو ازمایش کنن
Tell 'em that it's over, ain't no debatin' (Uh)
بهشون بگو که همه چی تموم شده رفته، دیگه قرار گذاشتن بسه
All you need is me playin' on your playlist
تموم چیزی که لازم داری اینه که آهنگای من توی پلی لیستت پخش بشن
You ain't gotta be frustrated
دیگه لازم نیست نگران باشی

[Pre-Chorus: Chris Brown]
I don't wanna play no games, play no games
نمیخوام بچه بازی درارم، نمیخوام بازی درارم
Fuck around, give you my last name (Oh)
کس چرخ میزنم، و بهت فامیلیمو میگم
Know you tired of the same damn thing
میدونم که از همون چیزای همیشگی (تکراری) خسته شدی
That's okay 'cause, baby, you
اشکالی نداره چونکه عزیزم تو ...


[Chorus: Drake, Chris Brown & Both]
You got it, girl, you got it (Oh, ooh, ayy)
میفهمی چی میگم عزیزم، میفهمی
You got it, girl, you got it (Got it)
میفهمی چی میگم عزیزم، میفهمی
I don't wanna
نمیخوام ....

[Post-Chorus: Chris Brown & Che Ecru]
Before I die I'm tryna fuck you, baby
قبل اینکه بمیرم میخوام بکنمت عزیزم
Hopefully we don't have no babies
خداروشکر بچه مچه ام نداریم
I don't even wanna go back home
حتی نمیخوام از کنارت پاشم برم خونم
Hopefully, I don't leave you on your own
خوشبختانه نمیخوام به حال خودت ولت کنم
You got it, girl, you got it, oh
میفهمی چی میگم عزیزم، میفهمی چی میگم

[Verse 4: Drake & Chris Brown]
Play no games (No)
بازی برات در نمیارم
Freaky (Freaky)
خیلی عجیب غریبی (عجیب)
I can learn a lot from you, gotta come teach me (Woo, woo)
میتونم خیلی چیزا ازت یاد بگیرم، باید بیایو بهم درس بدی
You a lil' hot girl, you a lil' sweetie (No, sweet)
یه خرده سکسی هستی عزیزم، خیلی جذابی
Sweet like Pearland, sweet like Peachtree (Like that)
باحالی مثل "پیر لند"، خوشگلی مثل "پیچتیری"
I can tell you crazy, but shit kind of intrigue me (No, yeah, I like that)
میتونم بهت بگم کسخلی، ولی یه چیزیت خیلی منو به وجد میاره
(I don't wanna, I don't wanna)
نمیخوام، نمیخوام
Seen it on the 'gram, I'm tryna see that shit in 3D, mami
داخل اینستا دیدمش، میخوام اون کوفتی رو با عینک 3 بعدی ببینم، سکسی خانم
I know I get around 'cause I like to move freely
میدونم خیلی کس چرخ میزنم خیلی دوست دارم ازادانه حرکت کنم
But you could lock it down, I could tell by how you treat me
ولی میتونستی مخشو بزنی، منم میتونم برم بهش بگم که تو چطور با من رفتار میکنی
I seen how you did homeboy, so please take it easy (No, yeah)
دیدم که چطوری اینکارو انجامش میدی رفیق صمیمی، پس توروخدا جدیش نگیر
Good to have me on your side, I ain't sayin' that you need me (Yeah, yeah)
خیلی برات خوبه که من کنارت باشم، این حرفو نمیزنم که تو بهم نیاز داری
Six God talk but I ain't tryna get preachy (No, no, no)
سیکس گاد داره این حرفو میزنه ولی نمیخوام کسی واسم بره رو ممبرو نصیحتم کنه
I seen how you did homeboy, please take it easier on me
دیدم چطوری اونکارو میکنی رفیق، توروخدا واس من زیاد جدیش نگیر
'Cause I don't wanna (No) play no games, play no games
چونکه نمیخوام بازی درارم، بازی کنم
(I don't wanna, I don't wanna)
نمیخوام، نمیخوام
I don't wanna play no games, play no games
نمیخوام بازی درارم، بازی کنم
(I don't, I don't)
نمیخوام، نمیخوام

[Outro: Chris Brown]
I don't, I don't
نمیخوام، نمیخوام
No
نه