CORRECT LYRICS

Lyrics : Femi Mo

O lo won o femi mo
O lo won o femi mo
Won't say ikan gan gan
To se le
O sa lo won o femi mo

Aro ojo ti a wi yi
Aro ojo ti a su
There was nothing to fear
Nothing to get me prepared
O sun nye lo pe mi
O lo won o femi mo

Okan mi ti wo lu lè
How could you be so cruel

So wa da bai
Nkan t'o sé yi o dun me
Ten years, ojo kan soso out by the curb
Please don't say good bye
Think of all the good memories
Ten years, òjó kan soso out by curb

Wo nla wo o fewa mo
Wo nla wo o fewa mo
Won't say ikan gan gan to sé le
Won sa l'awon o fewa mo
Ife afe ju
Ko ni gba ko lawo
Éni o doloro
O wa fe yo wo
Igba ye lo mo pé oun o sé mo

Okan mi ti wo lu le
How could you be so cruel

So wa da bai
Nkan t'o sé yi o dun me
Ten years, ojo kan so out by the curb
Please don't say good bye
Think of all the good memories
Ten years, òjó kan so so out by curb

So wa da bai
Nkan t'o sé yi o dun me
Ten years, ojo kan so out by the curb
Please don't say good bye
Think of all the sweet memories
Ten years, òjó kan so so out by curb