CORRECT LYRICS

Lyrics : Ti si mi u mislima


Jer ti si mi-, jer ti si mi-, jer ti si mi-

Još lutaš mi po mislima, čak i sada kada nisi moj
Još držiš me u zubima, bez mene nisi više svoj
I kako sada da se oprostim od tebe?
I kako sada da zaboravim na sve?

Ti dižes me do oblaka, ti spuštaš me u grob
Ti kralj si moga sumraka, a ja zauvek tvoj sam rob
I kako sada da se otkačim od tebe?
I kako sada da zaboravim na sve?

Jer ti si mi u mislima, jer ti si mi u grudima
Još ploviš mi u žilama, ti si čovek moj, ti si čovek moj
Jer ti si mi u mislima, jer ti si mi u grudima
Još ploviš mi u žilama, ti si čovek moj, ti si čovek moj

Jer ti si mi-, jer ti si mi-, jer ti si mi-
Jer ti si mi-, jer ti si mi-, jer ti-
Ti dižes me do oblaka, ti spuštaš me u grob
Ti kralj si moga sumraka, a ja zauvek tvoj sam rob
I kako sada da se otkačim od tebe?
I kako sada da zaboravim na sve?

Jer ti si mi u mislima, jer ti si mi u grudima
Još ploviš mi u žilama, ti si čovek moj, ti si čovek moj
Jer ti si mi u mislima, jer ti si mi u grudima
Još ploviš mi u žilama, ti si čovek moj, ti si čovek moj

Jer ti si mi-, jer ti si mi-, jer ti si mi-
Jer ti si mi-, jer ti si mi-, jer ti-