CORRECT LYRICS

Lyrics : Skinn sol

Skinn, sol —i fjorten daer — skinn på meg
Lys, måne — i fjorten netter — lys for meg
Modne, du jordbær i steinrøysa grå
Blomstre, du geitrams og svaie, du strå
Ring, blåklokke i lykkjen — ring for meg
Nå har je kømmi hematt åt deg
Bytrøtt rett og slett
Med filtersigarett
Grammafon og returbillett

Je forlange itte lykke tel håret mitt bli grått
Og sjøl så har jeg slite for lykka jeg har fått
Den vara ilte livet ut —ei bitte lita stund
Ska je blusse i en nyperoselund

Skinn, sol —i fjorten daer — skinn på meg
Lys, måne — i fjorten netter — lys for meg
Modne, du jordbær i steinrøysa grå
Blomstre, du geitrams og svaie, du strå
Ring, blåklokke i lykkjen — ring for meg
Nå har je kømmi hematt åt deg
Bytrøtt rett og slett
Med filtersigarett
Grammafon og returbillett

Det nytte itte å gråte så fort en får en smell
Så gjeld det om å stå opp att og gå et stykke tel!
Itte heng med hugu, du har bøygd det djupt nok lell
Nei, nå ska det forsørje meg bli spell!