CORRECT LYRICS

Lyrics : Awogan

Yow Drexi sisi Admiral
Ou vwè lanné la sa nou pakay fè yo kado
Admiral t ou sav ola mwen soti

Si ghetto

Yeah mafia yeah

Well

Lajan ka rann yo awogan
Money ka rann yo awogan
Biatch ka flaté yo ka rann yo awogan
Notoryété sa ka rann yo tout awogan
Fizi ka rann yo awogan
Lajan ka rann yo awogan
Biatch ka flaté yo ka rann yo awogan
Notoryété ka rann yo tout awo
Sa ka rann yo tout awogan

Tala kay piké yo piké yo andidan
Pwan plas a boss la non sa pa évidan
Yo ka gadé-w si kan

Yo palé gwa yo ka palé fò
Djèl a yo long Kon bèk a pélikan
Bloodclaat

Pi tètla ka gwosi pi yo ka santi yo envensib
Pi yo ka fè fòt apwé ka mandé padon
Piti a piti a piti yo ka chanjé atitid

Ka pwan mové labitid well
Lajan ka rann yo awogan
Money ka rann yo awogan

Biatch ka flaté yo ka rann yo awogan
Notoryété sa ka rann yo tout awogan
Fizi ka rann yo awogan

Lajan ka rann yo awogan
Biatch ka flaté yo ka rann yo awogan
Notoryété ka rann yo tout awo

Sa ka rann yo tout awogan
Menm an lari la sé tiblé la
Ka gadé-w kon bounty killer killer

Paskè fizi la ka rann yo tout awogan
Sifi dè yondétwa biatch
Pou yo pati o piyaj

Abondans a lambi la
Ka rann yo tout awogan
Mémwa la kout lèspwi la fèb

Jou fanmi a yo yo ka disrespect
Rien a foutre ban mwen yo tout ja konèt
Plézi an mwen dè ba yo maltèt

Pa jouwé lé awogan
Ayen pou ayen nou sé donan donan
Kwa kibiten sa ka fèt adan on moman

Toujou ni rèspè ba manman
Poukwa ou vé jouwé lé boss
Pou apwé pléré kon ti manman

Ou tonbé si pli méchan
Gadé-w ka pléré kon ti manmay
Ou pâté si cho ou té jis on feu de paille

Why ou awogan ou kon de pay
Ou mal fè analiz aw
Ou konprann ou té dètay mafia

Mè poukwa ou awogan
Ou si lè virtuel kon awobaz
An pa bizwen ékwi on roman

Vrai reconnaît vrai ça c’est la base
Lajan ka rann yo awogan
Money ka rann yo awogan

Biatch ka flaté yo ka rann yo awogan
Notoryété sa ka rann yo tout awogan
Fizi ka rann yo awogan

Lajan ka rann yo awogan
Biatch ka flaté yo ka rann yo awogan
Notoryété ka rann yo tout awo

Sa ka rann yo tout awogan
Téka ba yo favè mè sa sété avan

Euh euh

Yonn apwé lòt c’est la même sa désèvan

Euh euh

Paka mwen paka mélanjé
Adan fucking bakasab a yo
Man ah real timoun ghetto

Yo pani rèspè pou lé gwan
Menm an zyé a syklòn la
Pakay ni akalmi non

Si yonn diss force dix
Mwen ka désan kon louragan
Man ah real artist siw sé pussy pussy

Bésé zyé aw kon Silex
Zouti filé kon sileks
Opéré an silans

An ka pasé pa finèt
I vé test di mwen ki lès

Pou nou fou’y a gòch an vitès
I awogan i ké ay fè vizit gidé a Biras
Lajan ka rann yo awogan

Money ka rann yo awogan
Biatch ka flaté yo ka rann yo awogan
Notoryété sa ka rann yo tout awogan

Fizi ka rann yo awogan
Lajan ka rann yo awogan
Biatch ka flaté yo ka rann yo awogan

Notoryété ka rann yo tout awo
Sa ka rann yo tout awogan
Sa ka rann yo tout awogan