Tracklist "dreAMEE - the 1st Full Album":

1 Yêu Thì Yêu Kh̀ông Yêu Thì Yêu (Ft. JSOL | Nguyễn Thái Sơn, Kus, Linh Ngọc Đàm, MisThy & Thanh)

About "dreAMEE - the 1st Full Album"