CORRECT LYRICS

Lyrics : 1KF Fint Cypher - אלף פלואוז פינט סייפר

Wagwan
Yes
פינט
אלף פלואוז
כל שני וחמישי
תשארו קשובים
מה מה מה ממם
יה
בשבילי קומיוניטי קונקט
עם רוח קריאטיב
ריספקט
מעבר עבדים קמפיין של אוסף אוהדים
אקטיב נצחי
קאט בלעדי וממלא באז ייחודי
בכל פרט בפאזל בקטע איכותי
לדעתי אחדות זה נס
בהעברת הסטרס
בזמן קידוד
שכל קונגרס מפעיל על ספייס עבדות
!?קפיש
פטיש בראש ואתה קפוט
בהסתברות גבוהה אתה תמות או שתיהיה אבוד
?קומפרנדה דוד
אז כמונו בקטע שרוט
למען היצירה בזכות, חירות, מוד חיי טירוף זה
מציאת הטוב באומנות
קונספט הדדי, חיבור, איחוד
גם מציאות מושלמת בפרטים
רק לא איגוד
לא הסתדרות לא תת לשכת פיקוד
..לא משולש ברמודה עם הילקוט עם הכיבוד ועוד זה
מציאות בונה זהות שונה ביממת רוטין
עושה כאן נפלאות והם קוראים לה מוניטין
על סתם
למה למה
..לא ברור אבל קוראים לה על סתם
כן כה כה כה כה
יהההה
למה? כי אני מבית הספר האחר
כולם הלכו לשם ללמוד
אני הלכתי לקטר זה למה
יש לי ת'חינוך של מאפיונר
אבל אני קודם כל עושה ואז אחר כך מדבר יעני
על שום דבר לא מתחרט
זה למה אנשים אומרים שהנה עוד רוסי כבד זה למה
מפחד שאני לוהט
אבל יודע לכבות אם ת’ה לא יודע לכבד יא מניאק
אבל כל זה סתם
יההה
ואין מה לומר יותר
שכל זה סתם
Wagwan