CORRECT LYRICS

Lyrics : Allah

Allah allah
Allah allah
Allah allah
Allah allah

Souniou borom bi ya wakhidoune kenn la
Kenn la kenn la amoul masse
Souniou borom bi ya wakhidoune kenn la
Kenn la kenn la amoul masse
Souniou borom bi ya wakhidoune kenn la
Kenn la kenn la amoul masse
Lahilaha illalah
Souniou borom bi ya wakhidoune kenn la

Bo néké sisa birou yaye
Yalla dila samm bagua am
Diourim nienti werr
Mou wathie la si adounya bi
Bolé thia nak
Ay kheweli khewel
Boko togné so diegeulo mou bal la
Boko niane mou mayla gua sant ko
Mou dolil la
Ladioul loudoul nangua ma diamou
Ladioul loudoul nangua ma diamou
Iow bo goré bo goré
Warko diamou sant ko
Souniou borom bi ya wakhidoune kenn la
Kenn la kenn la amoul masse
Souniou borom bi ya wakhidoune kenn la
Lahilaha illalah
Souniou borom bi ya wakhidoune kenn la
Kenn la kenn la amoul masse
Souniou borom bi ya wakhidoune kenn la