CORRECT LYRICS

Lyrics : Kaya Natin Ito

Mahirap man ang ating katayuan
Basta’t palagi ninyong tatandaan
Nandirito kami kasama niyo sa laban

Kung nasaang lugar man kayo nandyan
Nagdarasal kami sa inyong kaligtasan
Malayo man kami kayo naman ay nasa
Puso't isipan

Kami po’y humahanga at bilib
Sa inyong katapangan
Magkikita tayong muli, magkakasamang magyayakapan
Oh…

Kami’y kasama nyo, bawat Pilipino
Nagkakaisang iligtas mahal nating Pilipinas
Kaya natin ito
Kaya natin ito

Kami’y kasama nyo, bawat Pilipino
Nagkakaisang iligtas mahal nating Pilipinas
Kaya natin ito
Kaya natin ito

Sa inyong katapangan kami ay nabuhayan
Kaya naman ngayon kami'y handa kayong tulungan
Matatapos din ito
Basta’t sama-sama tayo

Kami po’y humahanga at bilib
Sa inyong katapangan
Magkikita tayong muli, magkakasamang magyayakapan
Oh…

Kami’y kasama nyo, bawat Pilipino
Nagkakaisang iligtas mahal nating Pilipinas
Kaya natin ito
Kaya natin ito

Kami’y kasama nyo, bawat Pilipino
Nagkakaisang iligtas mahal nating Pilipinas
Kaya natin ito
Kaya natin ito

Kami po’y humahanga at bilib
Sa inyong katapangan
Magkikita tayong muli, magkakasamang magyayakapan
Oh…

Kami’y kasama nyo, bawat Pilipino
Nagkakaisang iligtas mahal nating Pilipinas
Kaya natin ito
Kaya natin ito

Kami’y kasama nyo, bawat Pilipino
Nagkakaisang iligtas mahal nating Pilipinas
Kaya natin ito
Kaya natin ito

Kaya natin ito
Kaya natin ito