CORRECT LYRICS

Lyrics : Ömwääch heim

Ben jefladdert öm de Hüser
Jeschnorchelt en d'r Naach
Jestolpert un jesejelt
Ming Fööss huh övverm Daach
Un mi Hätz hatt mieh Doosch
Als et jemols drinke kunnt
Verjevv mer mi Mädche ich kannt immer nur dä Ömwääsch heim

Do woren Ozeane voll Zick
Kein Strudel em Fluß
Dat besje Jeld wor für ze werfe
Usem Kellerfinster rus
Un de Zukunf wor ne Jeist
Nie jesinn ävver vill vun jehoot
Ich liebe dich mi Mädche doch ich kenne nur dä Ömwääch heim

Mir han Esse om Desch
E Daach övverm Kopp
Un ming Fööß sin jetz om Teppich
Nur de Finster sin op
Un dä Wind fauch leis eren
Un hä klingk fas wie de Lorelei
Eins es secher mi Mädche 't jitt immer noch dä Ömwääch heim

Ich liebe dich mi Mädche
Hatt ich dat schon jesaat
Ich han och schon jelore
Nit vill für'n kleine Kraat
Kumm met hinger dat Patyleech
Do un ich am Eng allein
Kumm met mir mi Mädche mir zwei jonn dä Ömwääch heim
Kumm met mir zesamme nemme mir dä Ömwääch heim