CORRECT LYRICS

Lyrics : 7th Sense

Cha ga un se sang
Du nul gam ko
Chim de ye no wa
Do gwi rul mak ko
O je ga o nul
O nu re yo je
Twe ne jun cha jeng
Mak ka duk kan che

We'll Take It Slow
Baby Baby
We'll Take It Slow, Oh

Gat tun kum
Mat chi nal pu run nun
Ik suk kan no reh
Mat chim ne yon gyol dwe

Gam sa ju ji na rul
Hate Is On Me
Pan bok dwe num me il
Do gwen chan ta go
Gip pun no dum
Wi rul ko ro
Jo nom mo ye sum gyo jin
Jin ja rul bwa

Open Your Eyes
Jo yongi Open Your Eyes
(jo yongi Open Your Eyes)
Open Your Eyes
I je nun Open Your Eyes
(i je nun Open Your Eyes)
Open Your Eyes
Jo yongi Open Your Eyes
(jo yongi Open Your Eyes)
Open Your Eyes
I je nun Open Your Eyes
Ye ye Yeah

Bo ryo ji
Ji an nun mi um gwan
Na rul gwe rop pi
Nun kum (i kum)
Jo shik ke nun
Na rul bi ut dut
Tan chi ot cha ob
Shi ga (Oh Yeah)
Ong mang jin chang
Na do nal mo ru ges so
O duk ke set chil
Dem mi re
Ho u jok de
Do sek ga mak ke
I ba me dot chi ru rul
U Yeah

Cha ga un se sang
Du nul gam ko
Chim de ye no wa
Do gwi rul mak ko
O je ga o nul
O nu re yo je
Twe ne jun ja jeng
Mak ka duk kan che

We'll Take It Slow
(We'll Take It Slow, Take It Slow)
Baby Baby
We'll Take It Slow, Oh

Gat tun kum
Mat chi nal pu run nun
Ik suk kan no re (You Do)
Mat chim ne
Yon gyol dwe (You Want)

Oh, yo jo ni
Yo ding ga ro
I rum mo rut chi
Yo ge nan i rum
Mo rul Hall lo
Myo bam mul cha
Do pyon chi an
Nun no ding gak ay so do
Gyol guk de bu bun
Nes shi ga nul
Bo ne nun Explorer
Oh, And That's A Long Ass Ride
Jong shin nob shi
Hwi dul li
Da gyol gu nu nul gam
Ji gum ka ji
Gum sak i rut to hwa
Bun nus shim ma go
Na do hwa gin
Nak ke is so ba ro
Ji gum no wa gat chi, Oh

Open Your Eyes
Jo yongi Open Your Eyes
(jo yongi Open Your Eyes)
Open Your Eyes
I je nun Open Your Eyes
(i je nun Open Your Eyes)
Open Your Eyes
Jo yongi Open Your Eyes
(jo yongi Open Your Eyes)
Open Your Eyes
I je nun Open Your Eyes

Nan ne yan
Cho bul gut chi
So ge (so ge)
Gip pi ga ryo jo wat don
(ga ryo jin) Story
Nu nul tun ni yo
I no rel tong he yo
Il kyo ji nun
No ye kum (kum)
Kin jam me sok ke yo nan (nan)
Ne il gob bon che ye
Gam ga

O o ow, ne gyot te
Da ga wa pyol
Cho jin bam
Jo gum shik
Gak ka wo ji nun
Da run kum
I he ga dwem mo du
Gan ne got cho rom da

Open Your Eyes
Jin ja rul bwa Open Your Eyes
Open Your Eyes

Open Your Eyes
Hon ja ga a ni ya nan
I, I