CORRECT LYRICS

Lyrics : Taylor Swift - That’s When (Taylor’s Version) [From the Vault]

Rekao si: "Znam"
Kad sam rekla: "Treba mi malo vremena, malo prostora
Da razmislim o svemu ovome"
Gledao si kako odlazim
I znala sam da je bilo teško čuti
Moje reči
I još teže ih ikad povući
I rekla sam: "Kad mogu da se vratim?"

I rekao si: "Onda
Kad se probudim ujutru
Onda, kad je sunce ili oluja
Smejem se, kad plačem
I onda ću te čekati kod kapije
Onda, kad ti vidim lice
Pustiću te da uđeš, i draga, onda"

Rekao sam: "Znam"
Kad si rekla: "Povredila sam te
Pogrešila
I prošao si kroz sve ovo zbog mene"
Onda su telefonom
Došle sve tvoje suze
I rekao sam: "Ostavi ih sve u našoj prošosti"
A ti si rekla: "Kad mogu da se vratim?"

I rekao sam: "Onda
Kad se probudim ujutru
Onda, kad je sunce ili oluja
Smejem se, kad plačem
I onda ću te čekati kod kapije
Onda, kad ti vidim lice
Pustiću te da uđeš, i draga, onda"

I rekao si: "Iskreno
Dok te nije bilo
Da li si ikad mislila na mene?"
A ja sam rekla:

"Onda, kad sam se probudila ujutru
Onda, kad je bilo sunce ili oluja
I smejala sam se dok sam plakala
I onda si me čekao kod kapije
I onda, kad sam ti videla lice
Pustio si me da uđem, i dragi, onda
Onda, kad se probudim ujutru (Da)
Onda, kad je sunce ili oluja
Kad se smejem, kad plačem
Onda, čekaću te kod kapije
(Onda mi nedostaješ, onda te želim)
Onda, kad ti vidim lice
Onda te volim, onda"