CORRECT LYRICS

Lyrics : Betty (Türkçe Çeviri)

Betty, I won't make assumptions about why you switched your homeroom, but I think it's 'cause of me
Betty, sınıfını neden değiştirdiğin hakkında varsayımlarda bulunmayacağım fakat sanırım benim yüzümden

Betty, one time I was riding on my skateboard when I passed your house
Betty, bir keresinde kaykayımı sürerken evinin önünden geçmiştim

It's like I couldn't breathe
Sanki nefes alamıyor gibiydim

You heard the rumors from Inez
Dedikouduları Inez'den duydun

You can't believe a word she says
Dediği tek bir kelimeye bile inanamıyorsun

Most times, but this time it was true
Çoğu zaman, ama bu kez dedikleri doğruydu

The worst thing that I ever did was what I did to you
Yaptığım en kötü şey, sana yaptığım şeydi

But if I just showed up at your party
Ama eğer öylece partine gelseydim

Would you have me? Would you want me?
Beni ağırlar mıydın? Beni ister miydin?