CORRECT LYRICS

Lyrics : Allah Subhan Allah

ALLAH SUBHAN ALLAH
ALLAH HAKKIN LİLLAH
ALLAH SUBHAN ALLAH
ALLAH HAKKIN LİLLAH

ALLAHU YA HANNAN
ALLAHU YA DEYYAN
ALLAHU YA HANNAN
ALLAHU YA SUBHAN

ALLAH SUBHAN ALLAH
ALLAH HAKKIN LİLLAH
ALLAH SUBHAN ALLAH
ALLAH HAKKIN LİLLAH

ALLAHU YA BURHAN
ALLAHU YA SULTAN
ALLAHU YA ĞUFRAN
ALLAHU YA SUBHAN

ALLAH SUBHAN ALLAH
ALLAH HAKKIN LİLLAH
ALLAH SUBHAN ALLAH
ALLAH HAKKIN LİLLAH