CORRECT LYRICS

Lyrics : BTS - 욱 (UGH!) (Përkthim në Shqip)

Shkojmë! Po, po, po

Kërcitje, shkëndijat fluturojnë sërish
Para se benzina t'shtohet përpijnë
Pa dyshim, gati t'largohen me një frymë, po, po, hmm
Lojtari i sotëm hyn në ring në kundërvajtje, po
Fillojnë të kafshojnë, dung, dung, dung
Është daullja e lagjes s'cilës çdokush i bjen, dung, dung, dung
Puk, puk, më ngacmon pa asnjë arsye, po
S'ka reagim? Atëherë shpohu në thikën tënde, shpohu, shpohu, po
Edhe e vërteta bëhet gënjeshtër
Gënjeshtra bëhet e vërtetë
Këtu, secili ka një arsyetim të moralshëm
Dhe gjykime të përsosura? Gjepura

Inati? Natyrisht që nevojitet
Për zjarr ka gjithnjë një arsye
Mbase mund të jetë historia jonë
Dhe nganjëherë kjo botën e ndryshon
Por ky s'është inat, është mut
A e din çka është inati në rend t'parë?
Me inatin tënd t'shtirur, e mbyt inatin e vërtetë
Njerëzve t'panumërt u ka ardhur në majë të hundës
Ju vetëm neve s'po na vrisni (s'po na vrisni)
Jemi mësuar të shkelim mbi mut (jemi mësuar)
Shiko gjithë këta njerëz që janë mpirë nga frika
Muti e mospërfillja, janë në një skuadër me ty, po

Shkoj si UËKH! UËKH!
Shkoj si UËKH! UËKH!
Jam zemëruar me inatin plot ligësi
Jam zemëruar me inatin plot ligësi
Shkoj si UËKH! UËKH!
Shkoj si UËKH! UËKH!
Jam zemëruar me inatin që duhej të shuhej
Jam zemëruar me inatin që duhej të shuhej (po, po)

Po, UËKH! UËKH! Thjesht shkoni si UËKH! UËKH!
Derisa të bëhet hi, po, shkoni si UËKH! UËKH!
Po, UËKH! UËKH! Thjesht shkoni si UËKH! UËKH!
Derisa të thyhet, po, shkoni si UËKH! UËKH!

Shkoj si UËKH! UËKH!
Shkoj si UËKH! UËKH!
Jam zemëruar me inatin që duhej të shuhej
Jam zemëruar me inatin që duhej të shuhej (po, po)

Në këtë botë, inati sundon
Pa inat, besoj se askush s'mund t'mbijetojë
Inatosuni, inatosuni, inatosuni
Pastaj çmenduni, UËKH! UËKH! UËKH! UËKH!
Ekzistojnë arsye të panumërta t'inatosemi
E njëjta gjë vlen për ç'është e drejtë e çka jo
Ke të drejtë të ndihesh i inatosur
Por tu shkaktosh dëme të tjerëve, s'më pëlqen
Kjo duhet të ndalojë, ejj
Veprimet e njërit, tjetrin e lëndojnë
Fjalët e njërit, tjetrin dekurajojnë
Nxitimi i njërit, tjetrit momentin ia merr
Inati i njërit, tjetrit jetën ia merr, vafsh në djall, ptui

Shkoj si UËKH! UËKH!
Shkoj si UËKH! UËKH!
Jam zemëruar me inatin që duhej të shuhej
Jam zemëruar me inatin që duhej të shuhej (po, po)

Pfft, pse? Çka të keqe me pak urrejte?
Ti bën para shumë, pse po ankohesh prapë?
Ti duhet të ndalosh me aq, ehjem
Ehjem, ehjem, ehjem, ehjem
Juve, ehjem, ehjem, ehjem, ehjem
'Më zgjidh mua më mirë' Thjesht ehjem, ehjem, ehjem


Shkoj si UËKH! UËKH!
Shkoj si UËKH! UËKH!
Jam zemëruar me inatin plot ligësi
Jam zemëruar me inatin plot ligësi
Shkoj si UËKH! UËKH!
Shkoj si UËKH! UËKH!
Jam zemëruar me inatin që duhej të shuhej
Jam zemëruar me inatin që duhej të shuhej (po, po)

Shkojmë!