CORRECT LYRICS

Lyrics : Unicorns & Lollipops


I like unicorns and you like lollipops, oh yeah!
Unicorns and lollipops and unicorns and lollipops, oh yeah!
Unicorns and lollipops and unicorns and lollipops, oh yeah!
I like unicorns and you like lollipops, oh yeah!
I like unicorns and you like lollipops, oh yeah!


Unicorns and lollipops, oh yeah! oh yeah! (x4)
Oh yeah!
Oh yeah!
I said oh
Yeah!
Oh
Yeah!
Oh
Unicorns
Yeah
Unicorns , Lollipops, Unicorns , Lollipops, oh yeah! oh yeah! (x2)