CORRECT LYRICS

Lyrics : Grešna Vila

Sve do jedne, sve do jedne
Sve do jedne, sve do jedne
Moja grešna vila

Otišla mi ptica mala
Ode s njom i pola mene
Kog sad ljube usne neverne?

Klela mi se - lagala je
Srce dan po dan mi staje
Samo moja ljubav čeka je
Gde je nema, nek me ne traže

Sve do jedne, sve do jedne
Nek su čaše polomljene
Na dnu svake mi je bila
Moja grešna vila
Sve do jedne, sve do jedne
Lek su mi za usne njene
Kome širi crna krila
Moja grešna vila?

Otišla mi ptica mala
Selica, u gnezdo novo
Kog da sada volim ponovo?

Klela mi se - lagala je
Srce dan po dan mi staje
Samo moja ljubav čeka je
Gde je nema, nek me ne traže
Sve do jedne, sve do jedne
Nek su čaše polomljene
Na dnu svake mi je bila
Moja grešna vila
Sve do jedne, sve do jedne
Lek su mi za usne njene
Kome širi crna krila
Moja grešna vila?

Sve do jedne, sve do jedne
Nek su čaše polomljene
Na dnu svake mi je bila
Moja grešna vila
Sve do jedne, sve do jedne
Lek su mi za usne njene
Kome širi crna krila
Moja grešna vila?
Moja grešna vila