CORRECT LYRICS

Lyrics : Wena

Ah kwelula, kuthanda wena
Ah kwelula, kuthanda wena
Hayi kwelula, ukuthanda wena
Hayi kwelula, ukuthanda wena
Noma ngingena mali
Noma?nginena?lutho
Noma ngingena mali
Noma?nginena lutho
Ah kwelula, kuthanda wena
Ah kwelula,?kuthanda wena
Hayi kwelula, ukuthanda wena
Hayi kwelula, ukuthanda wena

Akekho o fana?nawe
Akekho?o?fana nawe
Akekho o?fana nawe
Laphu u?khoyo ngizofika, ngizo welawela
Bese ngi tshele no Lina, sengi thol' uthemba
Ngasiphi skhathini na, ngizo s'thandazela
Sthandwa sam' ak'na nkinga, tshela mina k'phela
Fun' ngiyenze njani ke? [?]
Phela ngifun' u jabule, yeah

Ah kwelula, kuthanda wena
Ah kwelula, kuthanda wena
Hayi kwelula, ukuthanda wena
Hayi kwelula, ukuthanda wena

Bamb' isandla sami nunu
Kukude lapho esiya khona
Siya khona, lapho esiya khona
Esiya khona, lapho esiya khona
Bamb' isandla sami nunu
Themba mina kude lapho esiya khona
Esiya khona
Hay' kude lapho esiya khona
Bamb' isandla sami nunu
Kukude lapho esiya khona
Llapho esiya khona, esiya khona

[Refrain: Howard]