CORRECT LYRICS

Lyrics : Umshove

Haibo ngizwa bathi aboMbali bayashoveka
Uphi uMbali Uphi uMbali
Sondela Mbali
Sondela Mbali
Uzoshoveka namhlanje (Haibo)

Hhayi yeh ma Hhayi
Yeh ma Hai yeh ma
Hhayi yeh ma Hhayi yeh ma

Bathi siphelele baba
Asphelele
Eh Kabza awukuze labantu bakho
Bathi siphelele asphelele
Thathi evodka, siyipontse emoyeni
Siyphuze, Asdashi baba

Umshove Hhayi umshove
Umshove Hhayi umshove
Umshove Hhayi umshove
Umshove Hhayi umshove

Bathi siphelele baba
Asphelele
Eh Kabza awukuze labantu bakho (haibo)
Ngizwa bathi aboMbali bayashoveka
Uphi uMbali, uphi uMbali
Sondela Mbali, Sondela Mbali

Uzoshoveka namhlanje
Umshove, umshove, umshove, umshove, umshove
Hhayi umshove

Mina ngamshova uMbali
Mina ngamshova
Mina ngamshova uMbali
Hai ngamshova
Noma aneti bunu eti ngakha
Noma anamabele angakha
Noma anekhanda elingakha
Noma anefigure elingakha
Noma anekhanda elingakha
Noma anomlomo ongakha
Noma anefigure elingakha
Noma anethanga elingakha
Mina ngamshova
Hhayi ngamshova

Nango 6 ekseni, Nango 10 ebsuku
Hhayi ngamshova Hhayi ngamshova uMbali
Mina ngamshova
Nango 3 ekseni Nango 10 ebsuku
Hhayi ngamshova
Shova wena, Hhayi shova
Mina ngamshova
Hhayi ngizomshova
Mina ngizom'shova uMbali
Hhayi ngizom'shova

Noma anekhanda elingakha
Noma anelihlo elingakha
Noma anendlebe engakha
Noma anomlomo ongakha
Noma anamazinyo angakha
Noma anethanga elingakha
Noma anehlombe elingakha
Noma aneFigure engakha
Noma anethanga elingakha
Noma anenyawo elingakha Noma
Anobontsi ongakha Hhayi ngamshova
Nango 6 ekseni Nango 10 ebsuku
Nango 3 ekseni Mina ngamshova
Hhayi ngamshova Hhayi ngamshova
Hhayi ngamshova Hhayi ngamshova
UMshove Umshove Hai uMshove

Noma anethanga elingakha
Noma anenyawo el'ngakha
Noma anobontsi ongakha
Hhayi ngamshova Nango 6 ekseni Nango 10 ebsuku Nango
3 ekseni
Hhayi ngamshova Hhayi ngamshova
Shova baba Hhayi shova

Umshove, umshove, umshove, Hhayi umshove
Umshove, umshove, umshove, Hhayi umshove
Umshove, umshove, umshove, Hhayi umshove
Umshove, umshove, umshove, Hhayi umshove
Umshove, umshove, umshove, Hhayi umshove
Umshove, umshove, umshove, Hhayi umshove
Umshove, umshove, umshove, Hhayi umshove
Umshove, umshove, umshove, Hhayi umshove