CORRECT LYRICS

Lyrics : Phakathi Inside

Eh ni waar? Si ka hier
Ses' ngenile mfana, already
Si Phakathi inside, phakathi inside
Phakathi inside, si?phakathi?inside
Phakathi inside, phakathi?inside
Heh, si phakathi inside
Lalela, phakathi inside
Phakathi?in, phakathi in
Phakathi in, phakathi in
Phakathi inside, si phakathi inside
Heh, phakathi inside, wena
Phakathi inside
Inside, inside, inside
Maning'bona onside
Niyazi, si phakathi inside

Si Phakathi inside, phakathi inside
Phakathi inside, si phakathi inside
Phakathi inside, phakathi inside
Heh, si phakathi inside
Lalela, phakathi inside
Phakathi in

Eh, ngithi biza ama gents, abo girl
Wena kipha amacents
Bazo ngena
Eeh ngithi wena u zo sala
Ma una manga
Hlala emuvha, sphalaphala
Engithi abo bani, aba kuphi
Eehh mina angi ba qwali
Bazo lala
Wena uyaphapha, futhi umdala
Ma unga kipa ikepisi, u vela impandla
Nizongi thola Phakathi njenge 2
Mina ngine ntando
Mangi nga duma, ukhona ozo lose
I laduma, mina ngizo hleka
Nje ngo zuma inside
Nje ngo zuma inside
Ene angifuni ukuphuma baba
Angisuki. angiyi ndawo
Si Phakathi inside, phakathi inside
Phakathi inside, si phakathi inside
Phakathi inside, phakathi inside
Heh si Phakathi inside
Lalela Phakathi inside
Phakathi in, phakathi in
Phakathi in, phakathi in
Phakathi inside, si phakathi inside
Heh phakathi inside, wena
Phakathi inside
Inside, inside

Parasite one side
Heh ngithi ngi phete ama tendor onside
Wena usheshe wa jaga - offside
Heh mabena outside
Si Phakathi in