CORRECT LYRICS

Lyrics : Lorch

Woza!

Mang'ngaphakama uzoyisola
K'cim' iyibane, k'ba yingozi
Nalom'ntwana uyang'funa
Ufun' uk'zami zayizolo
Uma angang'thandi uzoyisola
Uma angang'vulela uzong'bona
Lomntwana uyi-cream ng'yak'tshela wena
Ngale?Gucci?drip uyababa nana

Mang'ngaphakama?uzoyisola
K'cim' iyibane, ng'ba yingozi
Nalom'ntwana uyang'funa
Ufun' uk'zami?zayizolo
Uma angang'thandi uzoyisola
Uma angang'vulela uzong'bona
Lomntwana uyi-cream ng'yak'tshela wena
Ngale Gucci drip uyababa nana

Awu ukhona umbuzo ng'yow'buza ngala
Naz' ingane zigcwele ngala
Nang' u-Phori uyabangena ngada
Nang' u-Semi uyamosha ngada
Nang' u-Miano uyababona ngada
Kabzaz De Small uyakhhuza ngada
Ng'cel' uk'buza iyintombi ezila
Kuthi n'yazi impilo ela
Imoto yak'dala, ngiyi-Tazz mina
Ungazong'testa, ng'ngak'testa mina
Awu, uhlal' ung'hlupha, uyang'testa wena
Ngemal' engaka ungang'thenga wena?
Insimbi yak'dala, ngiyi-Tazz mina
Ungazoyitshela, ng'ngak'bheja wena
Ngemal' engaka ungang'mela mina?
Ngemal' engaka ungang'thenga wena?

Awu Thembinkosi number 10
Bathi Lorch u-pa**a kam'nandi
Heh ngithi Lorch u-trap-a kam'nandi
Heh bathi Lorch u-spacer kam'nandi
Heh bathi Lorch, Lorch, Lorch, Lorch, Lorch, Lorch, hey
Heh bathi Lorch, Lorch, Lorch, Lorch, Lorch, yebo

Awu Thembinkosi number 10
Bathi Lorch u-pa**a kam'nandi
Heh ngithi Lorch u-trap(a) kam'nandi
Heh bathi Lorch u-spacer kam'nandi
Heh bathi Lorch, Lorch, Lorch, Lorch, Lorch, Lorch, hey
Heh bathi Lorch, Lorch, Lorch, Lorch, Lorch, yebo

Labantwana ng'yabadlala
Awu solo ng'yabangena
Awu 16V
Dokotela
Tsikiliza
Masilela
Ah tsamaya
Mayambela [?]
Ah show me your number
Ah vula vala
Ah tsiki tsiki
Ah Thabo Mooki
Ah Jimmy Tau
Ah siyabavimba
Halakasha, ah yebo
Awu Thembinkosi number 10
Bathi Lorch u-pa**a kam'nandi
Heh ngithi Lorch u-trap(a) kam'nandi
Heh bathi Lorch u-spacer kam'nandi
Heh bathi Lorch, Lorch, Lorch, Lorch, Lorch, Lorch, hey
Heh bathi Lorch, Lorch, Lorch, Lorch, Lorch, yebo

Awu Thembinkosi number 10
Bathi Lorch u-pa**a kam'nandi
Heh ngithi Lorch u-trap(a) kam'nandi
Heh bathi Lorch u-spacer kam'nandi
Heh bathi Lorch, Lorch, Lorch, Lorch, Lorch, Lorch, hey
Heh bathi Lorch, Lorch, Lorch, Lorch, Lorch, yebo

Awu ukhona umbuzo ng'yow'buza ngala
Naz' ingane zigcwele ngala
Nang' u-Phori uyabangena ngada
Nang' u-Semi uyamosha ngada
Nang' u-Miano uyababona ngada
Kabzaz De Small uyakhuza ngada
Ng'cel' uk'buza iyintombi ezila
Kuthi n'yazi impilo ela

Awu Thembinkosi number 10
Bathi Lorch u-pa**a kam'nandi
Heh ngithi Lorch u-trap(a) kam'nandi
Heh bathi Lorch u-spacer kam'nandi
Heh bathi Lorch, Lorch, Lorch, Lorch, Lorch, Lorch, hey
Heh bathi Lorch, Lorch, Lorch, Lorch, Lorch, yebo
Awu Thembinkosi number 10
Bathi Lorch u-pa**a kam'nandi
Heh ngithi Lorch u-trap(a) kam'nandi
Heh bathi Lorch u-spacer kam'nandi
Heh bathi Lorch, Lorch, Lorch, Lorch, Lorch, Lorch, hey
Heh bathi Lorch, Lorch, Lorch, Lorch, Lorch, yebo

Intsimbi yak'dala, ngiyi-Tazz mina
Ungazoyitshela, ng'ngak'bheja wena
Ngemal' engaka ungang'mela mina?
Ngemal' engaka ungang'thenga wena?
Ungang'thenga wena?
Ungang'thenga wena?
Ng'ngak'bheja mina, ng-
Bheja mina, ng-