CORRECT LYRICS

Lyrics : Korobela

African woman, why give me korobela?
African woman, why give me korobela?

Hai baleka, gijima, [?] tana?la
Hai?baleka, gijima, [?]?tana la
Hai baleka, gijima, [?] tana?la
Hai baleka, gijima, [?] tana la
Hai baleka, gijima, [?] tana?la
Hai?baleka,?gijima, [?] tana?la
Hai baleka, gijima,?[?] tana la
Hai baleka, gijima, [?] tana la

African woman, why give me korobela?
Why leke unginyonyobela?
Why give me korobela?

Hai! Lo mntana uyang...
Hai! Lo mntana uyang'hlanyisa
Ungenza ngenza ngi phonele u...
Ungenza ngenza ngi phonele umashonisa
Lomntana ung'shaya dizzy
Manje seku Lit
Ithi ngibe safe,before kuba late
Asi mali, sphethi imali, sbali
Sidle no kotini, stocko, stocko mnandi
Lo mntana ung'shaya dizzy,manje seku lit
Ithi ngibe safe, before kuba late
Hai baleka, gijima, [?] tana la
Hai baleka, gijima, [?] tana la
Hai baleka, gijima, [?] tana la
Hai baleka, gijima, [?] tana la
Hai baleka, gijima, [?] tana la
Hai baleka, gijima, [?] tana la
Hai baleka, gijima, [?] tana la
Hai baleka, gijima, [?] tana la

African woman, why give me korobela?
Why leke unginyonyobela?
Why give me korobela?

I wonder why I cook for you
And I wonder why I wash for you
Why give me korobela?
Why give me korobela?
African woman
African woman, why give me korobela?
(Why give me korobela?)
African woman
(Why give me korobela?)
Why give me korobela
(Why give me korobela?)
African Woman
(Why give me korobela?)
Why give me korobela
(Why give me korobela?)
Korobela, korobela, korobela
African woman, why give me korobela? (Ayi yoo korobela!)
(Ayi yoo korobela!)
(Ayi yoo korobela!)
(Ayi yoo korobela!)
African woman
(Ayi yoo korobela!)
Why give me korobela (Ayi yoo korobela!)
Why leke unginyonyobela (Ayi yoo korobela!)
Why give me korobela!
Hai baleka, gijima, [?] tana la
Hai baleka, gijima, [?] tana la
Hai baleka, gijima, [?] tana la
Hai baleka, gijima, [?] tana la
Hai baleka, gijima, [?] tana la
Hai baleka, gijima, [?] tana la
Hai baleka, gijima, [?] tana la
Hai baleka, gijima, [?] tana la