CORRECT LYRICS

Lyrics : Emcimbini

Ay Emcimbini, kulapho ongthola khona
(Emcimbini kulapho ongthola khona)
Aw Emcimbini, kulapho ongthola khona
(Emcimbini kulapho ongthola khona)
Aw?Emcimbini,?kulapho ongthola khona
(Emcimbini?kulapho ongthola khona)
Aw Emcimbini, kulapho ongthola?khona
(Emcimbini kulapho ongthola khona)
Aw Emcimbini, kulapho ongthola khona
(Emcimbini kulapho ongthola khona)

Emarikan' ak'hambeki
Sekufike ama-2k
Leyi'ngane ay khuzeki, nezam' aybambeki
Aw iyo lento esxabanisa nabazali
Nomakhelwane, Ay nomphakati
Piano! Piano!
Asisalali emakhaya, ngenxa yakho, eh
Piano! Piano!
Asisalali emakhaya, ngenxa yakho

Ay Emcimbini, kulapho ongthola khona
(Emcimbini kulapho ongthola khona)
Aw Emcimbini, kulapho ongthola khona
(Emcimbini kulapho ongthola khona)
Aw Emcimbini, kulapho ongthola khona
(Emcimbini kulapho ongthola khona)
Aw Emcimbini, kulapho ongthola khona
(Emcimbini kulapho ongthola khona)
Aw Emcimbini, kulapho ongthola khona
(Emcimbini kulapho ongthola khona)
Izinto mazi so, bayokhala e'next door
Sifike ngayi'zolo, so hamba la ngo four
Siyaba' controller, aw kholwa uzobona
Ngeke wazi sola, aw lezinto zakhona
Izinto mazi so, bayokhala e'next door
Sifike ngayi'zolo, so hamba la ngo four
Siyaba' controller, aw Kholwa uzobona
Ngeke wazi sola, aw lezinto zakhona
Aw lezinto zakhona, ezenza sjave so na
Naba ntwana ba baya, and as'funi uk'vaya
Get down, get down, get down
Why piano wenza so?
Why piano wenza so?
Aw lezinto zakhona, ezenza sjave so na'
Naba ntwana ba baya, and as'funi uk'vaya
Get down, get down, get down
Why piano wenza so?
Why piano wenza so?

Ay Emcimbini, kulapho ongthola khona
(Emcimbini kulapho ongthola khona)
Aw Emcimbini, kulapho ongthola khona
(Emcimbini kulapho ongthola khona)
Piano! Piano!
Asisalali emakhaya, ngenxa yakho, eh
Piano! Piano!
Asisalali emakhaya, ngenxa yakho