CORRECT LYRICS

Lyrics : Dance With Somebody*

I just wanna dance with somebody
I just wanna dance with somebody
I just wanna dance with?somebody
I?just wanna dance?with somebody

[Verse 1 : Ivy Wells]