CORRECT LYRICS

Lyrics : Yesh Belibi Kinor - יש בליבי כינור

אזכור את בית אבא
ואמא מודאגת
חצר וגינה בה
בעיר החוגגת
לאורך רחוב
הבית הוא הלב
לדעת לאהוב
זה לדעת כאב
והבית גנח
עוד חמים וצנוע
הלב נאנח
האושר ינוע
השער כאב
והעצב חייך
עוד אזכור אם ואב
בכל יום שדועך

יש בליבי כינור
ולא פעם הוא בכה
ובו אמצא מזור
ברגעי השמחה
לעיתים עולה קצב
בתוך חשכה
לעיתים עולה עצב
והאור נושא ברכה

הכאב יעבור
עם כה מעט אושר
ייתן הרבה אור
כמו גפרור בחושך
ובערב חמים
יש חג בחלונות
ואנשים חולמים
בין חילופי עונות
רק ההד משיב
כשאני זועקת
רק האל משיב
כשאני שותקת
בחלון הרחוק
האור נושא ברכה
חזר לכאן הצחוק
ואני שוב איתך

יש בליבי כינור
ולא פעם הוא בכה
ובו אמצא מזור
ברגעי השמחה
לעיתים עולה קצב
בתוך חשכה
לעיתים עולה עצב
והאור נושא ברכה