CORRECT LYRICS

Lyrics : FARGO

سيزاني الراب آلي بوك … ناوي يسيزيني دروك
سيزان پول وموني كلود كي الباروك غانطبعوك
جينا رحبن بينا گول مبروك لا نزبروك
فينا الدم محروگ على الراب ديال الخروق

لا جيتي جيتي هاك دي معاك الهام
فدين دالراب كاين إجماع الراپ رطاب هاد ليام
كمل الطراك تاخد نبدة كيكان
شي گال فين كان مخبي هادشي كامل

فقاموس الراب ماكينش كليان
المادة غي شكليات … من غير الماصو مبلانش
لا غي جدريال نخورو بيها الكاريير بلاش …
الباريير علاش؟ والريمة تاقبة

بطَلقَ فلكلاش نديرو فلقَة للبراهش
يا ديباصي داك لاج … يا ديبلاصة لاكاج
Come on نديرو بلان
نعطيو لبنادم أمل
ماعطاش لراب غا قال
ماطاحش الراب غا مال

تا لاش الاوسكار وعندي بالم دور فليد
ماعنديش كوسطار كلاس خارك غي تجين
نتيقو غي فالليل... العشرة غي فلين
تصحب الرجلة غي باللون؟ هاك تخويرة غي باللين