CORRECT LYRICS

Lyrics : Shommytto x Ksoa - Cypher boom

Ksoa:
Tu su Ksoa i Shommytto, dugo kalili smo zanat
Pa sada ima? priliku da pusti? nas?na?razglas
Traka po traka,?nisam stajao od starta
Neki ?etaju kolica,?a ja matre dan danas
Sve izbacim iz sebe i ne zanima me pa?nja
Da l' ?u ?iveti od ovog - pravim ke? sa svih strana
Za svaki slu?aj odabr'o sam svoj cilj i pravac
Nisu bitni pregledi kad svi?a mi se traka
Nisam snimao sa svakim, nego s onim koga cenim
I ne sudi mi po pesmi, ve? kad smo tu na bleji
Pa znam koga ?elim da mi se na?e na pesmi
Da l' je to ispravno? - evo album pa proceni
Brate radim ?ta me vozi, sam stojim u plamenu
Jer iza?'o je podliv od svih tap?anja po ramenu
Sa druge strane znam ko za mene uvek sta?e tu
Sve sam o?ekiv'o, nemam ni za koga zamerku

Kratki:
A da mene neko pita - ja bih sedeo na vrhu planete i uvij'o pakete
A da mene neko pita - ja bih sedeo na vrhu planete i jebav'o starlete
Jer to je bum bep, tvrd rep, hud lep i tako to
Moji su vala ?asni kolko vidim, vama kako ko
Ne brzam bezpotrebno, do 10ak bacim lakopo
300 grama vutre - sve sam po dva nula spakov'o
I to po hudu plasiramo - ve?i deo kasiramo
Jer svi sami svoju guzicu finansiramo
Pu?imo travu - mozak masiramo
A ?to se ti?e pi?a - osim piva nista gazirano
Jer ja sam rast'o gde se valjao dop
I cim'o sam se samo tamo gde je valjao hop
Malo nevaljao jop, i on je valjao, al' zeleno
I da se ne bi udarao jos ja?e - nista s hemijom

Vuk:
Ou nou, ?kovu mali rom, se vodi - pravi lom
Da napravi lom na matri - na pravi na?in da baci
Flou pra?i k'o masina fank
Kad uvatim ba? - magi?an ganc sam - zavide ?arobnjaci iz oza
Imam mo? da spontano rokam
Tol'ko da o?tar no? mo?e da isproba da me isprobada
Moja obojena ko?a se vrati odma
Kad shvati? da sam romska varijanta D?on Snoua brati?, a
Mog' ti zveknem u glavu mava?i
S toga se ne gasiraj, da ne bi ugasio
Nosim ba??inu - ne nosim pi?tolj
Mikri je cigan - i ?kovu je isto
Da ovaj zvuk skapira? - bukvalno ima da uzmem prut
Da i?ibam te po dupetu - da u?e ti u vugla da umukne? dok pri?am
Slusa? vuka starinca - brutalna rima
Ovako zvu?i unikat
Ne zna? ?ta ?e?? - uvati se za u?i pa igraj

Bigru:
Ko dolazi sa medak dvojke? - da, to je grubi
U doba trepa ?uskamo uz gangsta boogie
New school never - old school forever
?ale mi je basket, a rep?ina mi keva
Trening je u krvi, pa se ne 'vatam narkotika
Od repa nema leba, zato lopta mi je motika
Od medakovi? dvojke, bate, do velike plane
Bigru posti?e poene, dok kratki valja grame
Va?an je ?ou, zato jebe? brate pare
Vuk je na bitu, k'o u ringu Sto?ic Dare
Oko mene svi homie cirkaju i vare
?ive hood lifestyle i furaju nao?are
Ja sam grubi, i moje ime samo ?eka
Da igram uvek sna?no, na poziciji beka
Ajmo ruke u vazduhe, dok bitovi gruvaju
Rep ne?e da umre, jer ga prava bra?a ?uvaju

Shommytto:
Shommytto, Shomimotto ili Shomimiki
Atraktivan kao halkidiki - dribla vas ko triki
Varim vi?e nego marli zigi
Al' svoj obraz nikad ne?u da prodam za soma kinti
Sa pravom glavom delim sve na fifti - fifti
Karakter, principi i maniri, k'o da sam odrast'o u manili
Odem do studija i snimim, rep kakav ?ivim
Posle toga drhtim sav i mnogo pirim da se smirim
Ortak mi je Darko Ilin?i? - jebem keve kao Darko Mili?i?
Oni ?to la?u majk i matru dobi?e po pi?ici
Bleja?e? na klinici - ?ivac mi na ivici
A oru?ija puni su mi ran?evi
Ni?ta no?akare i ma?evi - samo pan?evi
Orgijam po vukovoj matrici
A ina?e orgije bih ?inio sa Zoranom Mihajlovi?

Smoke:
3, 4, pozor - snima se
Ovakve stvari fejkovi zna se da zaobilaze
Svi oni su pod svetlima - u podzemlje ne silaze
Svesni su da ovde ozbiljno prangija se
Nema la?i, nema prevare - to je nepisano pravilo
Mi ovde sve to ?ivimo, dok u?imo i starimo
Lo?e dane pregrmimo - lepe dane slavimo
Mikrofon kad uzmem pona?am se nepopravljivo
Ljubomorni reperi ne smeju strofe da mi ?uju
Zato ?to slu?a moje pesme deru se na svoju kuju
Hteli bi, al' nemaju na?in ovo da pljuju
Pa zbog premalih mudanca u bradu sebi psuju
Prepoznam glumu, i la?nom kralju skidam krunu
U startu izvalim sve mice, ?to se gistro u rep kunu
I ovim strofama se ispi?am po svakom takvom pafljunu
?to bi ovaj rep da pretvori u stanje na ra?unu

Kopra:
E to je bum beng, moj geng, na? sleng i tako to
Me?ati se u na?u spiku, bato, nije pametno
U na?eme kraju stanje redovno je vanredno
Zajebi se batice i oseti?e? stampedo
Valja se tajsi, skanija i macado
Nisi na?a klasa bato - vrati se u kladovo
Zajeb'o bi se u startu ko bi sa nama ratov'o
I pandur bi se zajeb'o kada bi nas startov'o
I sve u svemu mnogo je gadno
Jer u kraju je radno i kada je hladno
I nikada pajdo, ve? samo vutrica
I naravno koka, ds i neka kurvica
Da me smiri i opusti od stresa
Jer zbog indijanaca mnogo sam besan
I bi?u svestan, i obavezno trezan
Da ne bih zavr?io k'o mnogi, za drvo vezan

Mikri:
Ra, ra, raspu?in - navu?en na kokain
Mo?e mu se bajo sve, zato ?to je tatin sin
You know what i mean - ne da tajo da ?ivi? u bedi
Nema frke lima moj, sad ?e ?ale da ti sredi
Separe, felne, stalno starlete da plodi?
Neka znadu svi da si im'o za ?ta da se rodi?
Evo platna kartica - bolje nego hrpa novca
Samo sa?uvaj se sine moj repera s Vo?dovca
Oni jeba?e ti sve?u, jeba?e i oca
Voli narodnjake - najeba?e ti se majke
Ima te kamataju, uvek bi?es ti u buli
Inkvizitorske im karine, za kurtone nisu ?uli
Vokabular im je ru?an, ali felne jako lepe
?ik da te vide da pro?e? u vojvode Stepe
Ako ima? kome - kukaj, ak' si hrabar - ne zapla?i
Zna?i tvrdim - Vo?dovac je najja?i